Privacy Verklaring

Laat Haptotherapie een handje helpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Laat Haptotherapie een handje helpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Via het emailadres info@laathaptotherapeuteneenhandjehelpen.nl kunt u zelf gegevens aanleveren. Het gaat om persoonsgegevens, te weten uw naam, en daarnaast tekst in de vorm van ideeën, tips en ervaringen met haptotherapie, eventueel in de vorm van een quote.

Doelomschrijving van gebruik

De gegevens worden tijdens de maatregelen als gevolg van COVID-19 gebruikt voor het verzamelen van informatie over ervaringen bij haptotherapeuten en verwijzers.

Toestemming

U gaat akkoord met het delen van de door u aangeleverde gegevens op de website www.laathaptotherapieeenhandjehelpen.nl met de mogelijkheid om dit anoniem of met uw naam te doen. Hier hebt u ook toestemming voor gegeven op een apart formulier.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard na beëindiging van de website.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

De aangeleverde tekst kan, geanonimiseerd, gebruikt worden voor meer bekendheid over en  verdere ontwikkeling van het vak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:  info@laathaptotherapeuteneenhandjehelpen.nl  

Er zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd worden.

Beveiligen

Laat haptotherapeuten een handje helpen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact met ons op.

Cookies

Er wordt op geen enkele manier gebruik gemaakt van cookies.

Klachten en aansprakelijkheid

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacybescherming.

Contactgegevens

Laat haptotherapeuten een handje helpen bestaat uit een groep haptotherapeuten.

E-mail: info@laathaptotherapeuteneenhandjehelpen.nl

 

logo
Deze website is een initiatief van een groot aantal haptotherapeuten.
Ontwerp en realisatie brandfabric.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram